0650 3639 739

 

Nail

  • Cắt da tay +chân + sơn móng
  • Cạo gót chân + hồng gót chân
  • Tẩy ủ với Paraphin
  • Đánh bóng móng ( tay + chân)