0650 3639 739

 

NÂNG NIU GÓT CHÂN HỒNG

  1. Cắt da tay + chân
  2. Cạo gót chân hồng
  3. Tẩy ủ bằng Paraphin