0650 3639 739

 

Waxing cơ thể

  • Waxing vùng cánh tay
  • Waxing đùi/ cẳng chân
  • Waxing vùng nách
  • Waxing vùng bikini
  • Massage lưng và vai